Článok o obnove dediny:

- postupnými krokmi zabezpečiť obnovenie sociálno - demografického základu dediny

- zapojiť obyvateľstvo pri obnovení a rozvoji miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií

Blog