PROGRAM STRANY JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska

Slovensko vstúpilo do tretieho tisícročia s nádejou v lepšiu budúcnosť. S nádejou, že sa podarí prekonať dôsledky nešťastných rozhodnutí poslednej dekády dvadsiateho storočia, keď spoločnosť v nezmyselných ekonomických reformách a privatizácii prišla o rozsiahle zdroje, významne klesli príjmy obyvateľstva, narástli obavy o budúcnosť a stratu sociálnych istôt. Nádej v pozitívnu premenu spoločnosti pochovala svetová hospodárska kríza, ktorá v plnej nahote odkryla slabiny kapitalizmu a jeho negatívnu vývojovú tendenciu. Ukazuje sa, že nejde o bežnú cyklickú krízu, ale o významnú systémovú krízu prerastajúcu všetky sféry spoločnosti. Kapitalizmus sa za posledných 15 - 20 rokov významne zmenil.

Tézy budúceho volebného programu novej politickej strany

1. Zabezpečiť silný sociálny štát s rešpektovaním základných princípov ústavy SR.

2. Vytvoriť pracovné príležitosti založením nových štátnych podnikov a.s. v energetike, priemysle, stavebníctve, doprave a lesnom hospodárstve. V poľnohospodárstve vytvoriť nové agrárne podniky a.s.

3. Vytvoriť podmienky pre stabilizáciu mladých ľudí a mladých rodín, výstavbu lacnejšich nájomných bytov a lacných hypotekárnych úverov.

4. Zastaviť úpadok v zdravotníctve a urobiť poriadok.

5. Podporiť reformu vysokých a stredných odborných škôl a učilíšť na výučbu požadovaných profesií, podľa potrieb národného hospodárstva

6. Vytvoriť všeobecnú štátnu banku pre rozvoj podnikania a poskytovať štátne úvery pre malých a stredných podnikateľov.

7. Nový sociálny program pre seniorov a sociálne slabšich občanov.

8. Nový prístup k riešeniu rómskej problematiky vrátane bývania a ich začlenenia do pracovného procesu.

9. Znížiť ceny potravín, energií,pohonných hmôt.

10. Dôsledne riešiť ochranu životného prostredia.

Prihlasovací formulár

12522

Luďom sa to páči

3607

Ludí o tom hovorí

© 2017 Strana JEDNOTA. All rights reserved | Design by Strana jednota